Sazinieties ar mums
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Bakalejas produkti
Makaroni, graudaugi, milti, ciete
Vairāk...
Būvniecības materiāli
Cementa bāzes, šuvju, aizjavošanas
Vairāk...
Higiēnas piederumi
Matu krāsa, šampūns, šķidrās ziepes, vannas sāls, kosmētiskais māls
Vairāk...
Svaigi produkti
Dārzeņi, augļi
Vairāk...
Garšvielas
Maltas un nemaltas garšvielas, garšvielu maisījumi
Vairāk...
Izvēlne
Investīcijas

Lai nodrošinātu konkurētspēju, ieguldām jaunākajās tehnoloģijās, ieviešam inovācijas, izstrādājam jaunus risinājumus.

Digitālā druka – ražotne IMMER Digital aprīkota ar visjaunākajām tehnoloģijām, tajā skaitā ar digitālās drukas iekārtu – HP Indigo 2000. IMMER Digital ir vienīgā šāda veida rūpnīca Ziemeļeiropā, un pirmā, kas piedāvā izmantot digitālās drukas tehnoloģijas sniegtās iespējas iepakojuma ražošanai. Tehnoloģija piedāvā bez papildus izmaksām pārdot vairāk, operatīvi realizēt pārdrošus radošos risinājumus, izmanot iepakojumu kā savu bezmaksas komunikācijas kanālu.

Automatizēta noliktava ar klimata kontroli – uzņēmums IMMER Ukrplastic kā pirmais un vienīgais fleksiblo iepakojuma ražotājs ir ieviesis pilnībā automatizētu noliktavu ar klimata kontroli. Jaunajā noliktavā roboti veic visas darbības, kas saistītas ar preču glabāšanu, turēšanu un pārvietošanu. Pilnībā datorizēta sistēma nodrošina stingru glabāšanas nosacījumu ievērošanu un garantē produktu kvalitāti, neatkarīgi no tirāžas un ražošanas laika.

Šķīdinātāju reģenerācijas sistēma. Rūpnīcā IMMER Ukrplastic tiek ieviesta šķīdinātāju atlikumu atjaunošanas sistēma, kas tiek pārstrādāti un atkal izmantoti ražošanā. Šīs sistēmas ieviešana samazina izmaksas un palielina mūsu produkcijas energoefektivitāti. Ne mazāk svarīgi, ka mūsu ražošana kļūst videi draudzīga un droša darbiniekiem.

Videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli ir mūsu prioritāte. Mēs esam izstrādājuši un ražojam tādus laminātus ar barjeras plēvēm, kas aizstāj folija izmantošanu. Jauno laminātu sastāvā ir tikai polimērmateriāli, ko var pārstrādāt saskaņā ar Eiropas standartiem.

 

 

AS “Immer Digital”_ _ 2016.gada 14.oktobrī ir noslēdzis Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem ar Nr.SKV-L-2016/857 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

30.05.2017.

EKSPERIMENTĀLA RAŽOŠANA KOMPLEKSA IZVEIDE JAUNU ELASTĪGĀ IEPAKOJUMA PRODUKTU IEVIEŠANAI RAŽOŠANĀ

2017.gada 24.maijā akciju sabiedrība “Immer Digital” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 1.2.1.4./16/A/031.

Līgums ir noslēgts par projekta “Inovatīva elastīgā iepakojuma produkta ieviešana ražošanā” realizāciju.

Projekta ietvaros tiks izveidots eksperimentāls ražošanas komplekss (līnija), lai ieviestu ražošanā virkni inovatīvu produktu, kas nodrošinās jaunas patērētāju īpašības vai padarīs iepakojumu ar augstu pievienoto vērtību vairāk pieejamu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 11 519 000.00 EUR, t.sk. ERAF grants 3 999 999.93 EUR. Grants ir piešķirts 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P & A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ietvaros.

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir 23 mēneši.

 

 

 

17.11.2017.

PROJEKTA “INOVATĪVA ELASTĪGĀ IEPAKOJUMA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ” IEVIEŠANAS PROGRESS

Projekta “Inovatīva elastīgā iepakojuma produkta ieviešana ražošanā” (Nr. 1.2.1.4./16/A/031) īstenošanas ietvaros ir noslēgts pirmais līgums par ražošanas (laminācijas) iekārtas piegādi. Projekta īstenotājs gatavo iepirkumu procedūras pārējo ražošanas iekārtu piegādātāju piesaistei.

 

 

 

15.05.2018.

PROJEKTA “INOVATĪVA ELASTĪGĀ IEPAKOJUMA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ” IEVIEŠANAS PROGRESS

Projekta “Inovatīva elastīgā iepakojuma produkta ieviešana ražošanā” (Nr. 1.2.1.4./16/A/031) īstenošanas ietvaros ir noslēgti pirmie divi līgumi ar piegādātājiem par ražošanas iekārtu piegādi, kas pašreiz strādā pie iekārtu izgatavošanas. Projekta īstenotājs gatavo iepirkumu procedūras pārējo ražošanas iekārtu piegādātāju piesaistei.